Celem forum jest debata na temat rynku wewnętrznego, jego problemów, barier oraz wymiana informacji, w jaki sposób kraje członkowskie mogą skuteczniej i na czas wdrażać unijne ustawodawstwo.

Reklama

Polska wypada najgorzej wśród nowych krajów członkowskich jeżeli chodzi o wdrażanie unijnych procedur, które mają dostosowywać naszą gospodarkę do przepisów europejskich. Przepisy dotyczą m.in. ochrony konsumentów, zamówień publicznych, komunikacji elektronicznej.

W tym tygodniu Parlament Europejski zagwarantował 1,2 mln euro na organizację forum, które będzie jednym z wydarzeń polskiej prezydencji w Unii Europejskiej.