Resort skarbu podjął w środę decyzję o parafowaniu umowy zbycia akcji spółki Energa na rzecz PGE - poinformowało ministerstwo skarbu. PGE zaoferowało za pakiet 84,19 proc. Energi ponad 7,5 mld zł, czyli 1,80 zł za jedną akcję. MSP podkreśliło w komunikacie, że wybrało ofertę PGE, ponieważ "zaoferowane i uzgodnione warunki transakcji okazały się najkorzystniejsze z punktu widzenia Skarbu Państwa, bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz spółki Energa".

PGE zobowiązało się, że nie zaprzestanie i nie ograniczy prowadzenia działalności Energi w kluczowych obszarach jej funkcjonowania. Chodzi o wytwarzanie, obrót i dystrybucję energii elektrycznej lub ciepła. PGE zobowiązało się również, że nie dokona zmiany siedziby nabytej spółki. PGE ma docelowo upublicznić Energę na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie "w celu finansowania projektów energetycznych tej spółki" - podkreśliło MSP.

O akcje Energi walczyły dwa podmioty - PGE i Energeticky a Prumyslovy Holding z Czech.