Chyba każdemu z nas zdarzyła się sytuacja kiedy nagle potrzebowaliśmy zastrzyku gotówki. Na co wtedy zwrócić szczególną uwagę ? Przedstawiamy swoisty dekalog, który jest podstawową lekturą, dla każdego kto chce zaciągnąć kredyt lub pożyczkę. Podpowiadamy o czym należy pamiętać i jak się poruszać w gąszczu ofert kredytowych. Choć część rad może wydać się oczywistością, to jednak o tym co oczywiste klienci banków najczęściej zapominają.

Reklama

Po pierwsze pożyczamy tyle ile naprawdę potrzebujemy!
W interesie doradcy bankowego jest możliwie wysoka sprzedaż produktów kredytowych. My zaś każdą dostępną ilość gotówki chętnie przyjęlibyśmy. Pamiętajmy jednak o tym, że im wyższa kwota kredytu tym wyższą prowizję odprowadzimy dla banku za jego udzielenie. Tym wyższa okaże się ewentualna składka ubezpieczeniowa (liczona jest ona najczęściej jako iloczyn kwoty kredytu i stawki ubezpieczenia) itp. Wyższa kwota, nawet w dłuższym okresie spłaty oznacza przede wszystkim wyższe koszty odsetkowe kredytu. W ekstremalnej sytuacji może zdarzyć się tak, że koszty kredytu (opłaty, prowizje, ubezpieczenie i odsetki) przekroczą kwotę udzielonego nam kredytu!

>>>Brakuje gotówki? Porównaj i wybierz najtańszą pożyczkę!

Po drugie sprawdzamy najpierw ofertę naszego macierzystego banku!
W pierwszej kolejności powinniśmy się udać celem sprawdzenia dostępnej oferty kredytowej, do banku, w którym posiadamy konto osobiste, gdzie systematycznie przekazywane są uzyskiwane przez nas dochody. Dla banku jesteśmy w takiej sytuacji bardziej wiarygodni, mniejsze jest ryzyko związane z udzieleniem nam kredytu itd. Przykładowo oprocentowanie nominalne oferowane osobom spełniającym kryteria Klientów Banku (np. posiadania ROR w danym banku od pół roku) w porównaniu do warunków dla osób niezwiązanych dotychczas z bankiem w ofercie "Max Pożyczki Mini Raty” PKO BP jest niższe nawet o 3pp., zaś prowizja za udzielenie "Pilnej Pożyczki” dostępnej w Banku Millennium nawet o 3pp. niższe.

Po trzecie im krótszy okres kredytowania tym tańszy kredyt (mniej odsetek)!
W części ofert kredytowych banków krótsze okresy spłaty oprocentowane są mniej niż te z dłuższym okresem kredytowania. Z taką sytuacją mamy do czynienia m.in. w ofercie „Wygodnego Kredytu Gotówkowego” Getin Banku oraz „Kredytu gotówkowego” dostępnego w Kredyt Banku. Im dłuższy okres spłaty tym dłużej będziemy bankowi oddawali odsetki – więcej odsetek tym droższy kredyt. Zatem jeżeli tylko nasza zdolność kredytowa pozwala na obsługę kredytu dla krótszego okresu powinniśmy poważnie taką ofertę rozważyć.Po czwarte z ubezpieczeniem bezpieczniej, ale drożej!
Niemal wszystkie banki oferujące kredyty gotówkowe umożliwiają swoim kredytobiorcom przystąpienie do pakietów ubezpieczeniowych chroniących na wypadek wystąpienia nieszczęśliwych zdarzeń losowych (utrata pracy, poważne zachorowanie itp.). Banki preferują kredyty z ubezpieczeniem, gdyż same inkasują cześć wynagrodzenia za sprzedaż ochrony ubezpieczeniowej. Zachęta dla klienta jest obniżone oprocentowanie nominalne kredytu dla osób, które przystąpią do ubezpieczenia – przykładowo dla oferty "Pożyczki gotówkowej” ING Banku Śląskiego obniżka wynosi 2,5pp., w PKO BP 2pp., a w Banku Millennium nawet 3pp.!

Pamiętać należy jednak o tym, że w życiu nie ma nic za darmo i za ochronę ubezpieczeniową przyjdzie nam niemało zapłacić. Koszt ubezpieczenia podlega kredytowaniu, co oznacza, że wliczony już będzie w miesięczną ratę, jednak znacząco podwyższa kwotę raty (dla pięcioletniego kredytu z ubezpieczeniem w kwocie 10 000zł „na rękę” miesięczna rata jest o ponad 40zł wyższa niż dla opcji bez ubezpieczenia… De facto jest to jednak tylko złotówka z groszami dziennie więcej, a zapewniamy sobie i najbliższym spokój).

Po piąte „wakacje kredytowe” są dla ludzi! Zapytaj o dostępność w ofercie.
Jeżeli mamy przejściowe problemy z obsługą rat w pełnej wysokości rozwiązaniem może być zawieszenia spłaty rat (nawet w całości, czyli pełnej raty kapitałowo-odsetkowej – jak np. w ofercie „Pożyczki gotówkowej” Alior Banku). Najczęściej za taką "operację" przyjdzie nam odprowadzić opłatę za zawieszenie rat, zmianę harmonogramu spłaty i aneks do umowy (jak np. w ofercie "Max Pożyczki Mini Raty" PKO BP), ale są i pozytywne wyjątki – patrz oferta Alior Banku, gdzie jest to bezpłatne. Getin Bank chwali się w swojej najnowszej propozycji "Wygodnego Kredytu Gotówkowego" z tym, że istnieje możliwość nawet dwukrotnego skorzystania z „wakacji kredytowych” w roku!

Po szóste stali klienci danej instytucji mają zawsze tańszą następną ofertę
Banki cenią lojalnych klientów. Dlatego dla tych osób, które regularnie obsługują albo już spłaciły kredyt przygotowywane są specjalne oferty. W ramach tych ofert oferowane jest najczęściej niższe oprocentowanie nominalne, kredyty udzielane są ze zredukowaną stawką prowizji albo na uproszczonych zasadach w zakresie dokumentowania dochodów (wystarczy oświadczenie o zarobkach, bez konieczności dostarczania zaświadczenia o zatrudnieniu z zakładu pracy).Po siódme oferty specjalne nie zawsze są korzystniejsze niż standardowe!
Najczęściej, aby skorzystać z oferty promocyjnej wymagane jest posiadanie lub otworzenie w danym banku konta osobistego (np. "Pożyczka ekspresowa" banku Pekao S.A.), przystąpienie do ubezpieczenia ("Kredyt gotówkowy" Allianz Banku) albo w przypadku, gdy o kredyt ubiega się osoba po ślubie – obydwie osoby muszą przystąpić do umowy pożyczki (oferty specjalne w PKO Banku Polskim). Zatem pojawiają się inne koszty (opłaty za prowadzenie rachunku lub koszt ochrony ubezpieczeniowej) albo propozycje są mniej atrakcyjne, gdyż np. nie będzie już niespodzianki dla partnera, gdy musi on przystąpić do umowy kredytowej…

Po ósme od kredytu można odstąpić a za wcześniejszą spłatę nic nie zapłacisz!
W obecnie obowiązującej Ustawie o kredycie konsumenckim zawarte są postanowienia traktujące o tym, że kredytobiorca może w ciągu 10dni odstąpić od umowy kredytu nie ponosząc kosztów (ulegnie to zmianie od przyszłego roku, gdy zacznie w Polsce obowiązywać unijna dyrektywa w przedmiotowym zakresie). Uważać należy na to czy bank pobiera opłatę przygotowawczą za rozpatrzenie wniosku czy tez prowizję – pierwszej bank nie zwraca klientowi w przeciwieństwie do tej drugiej… Dla kredytów w kwocie do 80 000zł ustawowo zagwarantowane zostało, że za wcześniejszą spłatę bank nie może naliczać sobie żadnych opłat rekompensujących (to niestety też ulegnie w przyszłym roku zmianie).

Po dziewiąte kredyt przez Internet często szybciej i taniej!
Jeżeli chcemy zaciągnąć kredyt przez Internet ciekawą propozycję oferuje BZ WBK, gdzie oprocentowanie jest stałe i wynosi 17,99 proc. (standardowo nawet 19,99% proc.). Środki z pożyczki bez konieczności wizyty w Oddziale oferuje również PKO Bank Polski. Jednak cena tego produktu niczym nie różni się od standardowej, stacjonarnej oferty banku…

Po dziesiąte uważaj na haczyki!
Jeśli chcemy uniknąć przykrego rozczarowania dodatkowymi opłatami pamiętajmy, że banki są zobligowane do rzetelnego i profesjonalnego informowania klienta o wszystkich warunkach umowy. Klient powinien tez przed zawarciem umowy otrzymać egzemplarz do zapoznania się. Tyle głosi teoria. W rzeczywistości, gdzie obie strony (bank i klient) zainteresowane są jak najszybszy sfinalizowaniem transakcji często niektóre opcji są mniej otwarcie komunikowane. Zaliczyć do nich należy np. opłaty za administrowanie rachunkiem kredytowym (oferta Citibanku Handlowego), kartą do obsługi kredytu (w Polbank EFG) czy też opłaty za zmianę warunków umowy np. rezygnację z ubezpieczenia w PKO BP.

Reklama

Najlepszym doradca przy zawieraniu umowy kredytu gotówkowego zawsze i w każdych okolicznościach powinien być jednak nasz zdrowy rozsądek. Jednak miejmy na uwadze to, że wdrażane w życie rekomendacje krajowego organu nadzorczego, czyli Komisji Nadzoru Finansowego mogą sprawić, że kredyt stanie się mniej dostępny, zatem spieszmy się pożyczać póki możemy to uczynić. Tylko rozważnie!