Tylko do 31 sierpnia 2010 roku oferowany jest najnowszy produkt depozytowy PKO Banku Polskiego, czyli mix terminowej lokaty powiązanej z funduszami inwestycyjnymi PKO. Jest to pewnego rodzaju kompromis pomiędzy bezpieczną formą inwestycji w lokatę terminową, z drugiej zaś strony możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków wypracowanych przez fundusz inwestycyjny.

Reklama

Charakterystyka produktu

Środki zainwestowane w „Lokatę z Funduszem” dzielone są w proporcji „50 na 50”, tj. połowa środków przeznaczonych na inwestycję w ten produkt alokowana jest na lokacie, druga połowa w jednostki uczestnictwa wybranych subfunduszy PKO. Jednocześnie należy wskazać atrybuty niniejszej oferty:

- Minimalna kwota inwestycji już od 2 000zł (po 1 000zł na lokacie i w j. u. TFI),
- Środki zdeponowane w części depozytowej na 12-miesięcznej lokacie terminowej o stałym oprocentowaniu 5,05% w skali roku!
- Środki lokowane w część inwestycyjną przeznaczone zostaną na zakup jednostek uczestnictwa wybranego przez klienta: subfunduszy Akcji PLUS lub Stabilnego Wzrostu PLUS,
- Brak opłaty za odkupienie jednostek funduszy po upływie 12 miesięcy!
- Bez opłat za prowadzenie rachunku lokaty.Reklama

>>>Tu porównasz oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych!

Szczegóły oferty

Ciekawe połączenie lokaty terminowej oraz rachunku funduszy inwestycyjnych wypada okazale. Jednak występują pewne aspekty, które mogą nieznacznie obniżyć atrakcyjność tego mix-u produktowego, a zaliczyć do nich należy :

Reklama

- Opłata za nabycie funduszy wynosi proc.
- Zysk z lokaty obarczony jest tzw. podatkiem Belki w wysokości proc.

Ponadprzeciętnie atrakcyjny produkt inwestycyjny

Z jednej strony stabilne i pewne ponad 5 proc na rocznej lokacie terminowej, z drugiej zaś fundusze inwestycyjne, które umożliwiają osiągnięcie relatywnie wysokich stop zwrotu z inwestycji (niestety obarczonych opłata za ich nabycie… na szczęście wprowadzony został mechanizm zwalniający z naliczenia opłaty za odkupienie jednostek – wystarczy przez 12 miesięcy dotrzymać środki na rejestrze funduszy) – to sprawia, że taką propozycją może zainteresować się wiele osób, które nie sa zdecydowane w jaki korzystny sposób zainwestować posiadane nadwyżki finansowe. Czekamy teraz na kolejny po Inteligo ruch największego polskiego banku detalicznego – być może podobny mix, ale z lokatą, w której codziennie kapitalizowane będą odsetki?

>>>Masz wolne środki? Wyhoduj wyższy zysk w lokacie z funduszem. Sprawdź