Wydatki to końcowy etap realizacji unijnych projektów, przedtem projektodawcy muszą złożyć wniosek, a następnie podpisać umowę o dofinansowanie.

Reklama

Od uruchomienia w 2008 roku programów na lata 2007-2013, wnioskodawcy złożyli 133,5 tys. wniosków na dofinansowanie, na łączną kwotę 304,2 mld zł. W sumie podpisano 37,05 tys. umów o dofinansowanie, w łącznej kwocie 153,6 mld zł, z czego UE zrefunduje 107,8 mld zł. Jak wyliczył resort, stanowi to 39,5 proc. wszystkich środków unijnych, jakie UE przyznała nam na lata 2007-2013.

Od początku roku działa nowy system wypłat środków unijnych - pieniądze z funduszy nie przechodzą już przez liczne instytucje, ale płatności dla samorządów, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych realizuje Bank Gospodarstwa Krajowego. Jednocześnie bank wypłaca środki w ramach krajowego współfinansowania unijnych programów z rachunków bankowych ministerstw, które powierzyły BGK ich obsługę. Od początku roku BGK wypłacił ok. 10 mld 678 mln zł.

Na lata 2007-2013 Bruksela przyznała nam ponad 67 mld euro (ok. 258 mld zł), przy czym pieniądze mogą być wydawane do 2015 roku. Największym programem unijnym jest program operacyjny Infrastruktura i Środowisko z budżetem 27,9 mld euro (ok. 107 mld zł), z którego finansowana jest budowa dróg i autostrad.