Według nowych przepisów każdy kraj Unii będzie musiał stworzyć u siebie taki urząd. Instytucja będzie sprawdzała, czy dane lotnisko, podając wysokość opłaty lotniskowej, nie oszukuje ludzi. Opłata będzie musiała się zgadzać np. z kosztami utrzymania bezpieczeństwa na terminalu. Nie będzie mogła być bezkarnie zawyżana.

Ponadto wysokość opłaty lotniskowej - według projektowanej dyrektywy - nie będzie ustalana tylko przez lotnisko. Musi być wynegocjowana ze wszystkimi przewoźnikami.