Chodzi o województwa: mazowieckie, śląskie i dolnośląskie. W latach 2007-2013 wszystkie trzy dostaną po 1,2 mld euro. Pieniądze mają iść na rozwój infrastruktury i środowiska, czyli m.in. na budowę oczyszczalni i dróg. Województwa je dostaną, bo - jak powiedziała dziś minister rozwoju regionalnego: "są na ostatnich miejscach wydatkowania otrzymanych środków".

Dodała, że Unia Europejska chce dać te pieniądze, bo zależy jej, by nieporadne województwa wyrównały swój poziom ekonomiczny i społeczny z innymi regionami Unii. Jeśli więc odsetek zmarnowanych w polskich samorządach funduszy jest spory, to trzeba tych funduszy im dawać trochę więcej.

W sumie w latach 2007-2013 Polska dostanie od Unii 67 miliardów euro, z czego 16 mld pójdzie bezpośrednio do budżetów gmin.Reklama