Większość rodaków wyjeżdżających za chlebem do innych krajów Wspólnoty nie ma zielonego pojęcia, że po wejściu Polski do Unii Europejskiej należy im się emerytura za lata przepracowane za granicą. Sprawę zagranicznych świadczeń trzeba załatwiać w Polsce, w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Pieniądze wypłaci Ci jednak zagraniczny ubezpieczyciel.

Do wniosku o zagraniczną emeryturę trzeba dołączyć dokumenty, potwierdzające zatrudnienie i opłacanie w innym kraju Unii składek na ubezpieczenie społeczne: najważniejszy jest numer ubezpieczenia nadany podczas pracy za granicą. Warto też zachować dokumenty poświadczające okresy zatrudnienia - świadectwa pracy, paski wynagrodzeń lub zagraniczne zeznania podatkowe

Uwaga! Kto nie zgromadzi potrzebnej dokumentacji, będzie miał trudności z uzyskaniem należnej zagranicznej emerytury - ostrzega „Gazeta Prawna”. Składki ubezpieczenia społecznego - zapłacone za granicą - przepadną, bo nie zostaną doliczone do kapitału emerytalnego gromadzonego w Polsce. A to właśnie od wielkości kwoty uskładanej w ZUS zależy wysokość przyszłej emerytury.