Rząd postanowił, że koszty uzyskania przychodu dla twórców i artystów oraz osób uzyskujących przychody z umów zlecenia pozostaną na dotychczasowym poziomie, czyli 50 proc. Z tytułu umów o dzieło nadal będzie można odliczyć 20 proc. kosztów uzyskania przychodów.
Wcześniej rząd chciał obniżyć w latach 2007-2008 koszty uzysku dla twórców i naukowców z 50 proc. do 20 proc. dla umów zlecenia i z 20 proc. do 10 proc. dla umów o dzieło. Według wyliczeń Ministerstwa Finansów, budżet państwa w 2007 r. zyskałby na tym 726 mln zł.

Przeciwko propozycjom rządu protestowali twórcy i naukowcy. Skrytykowali je także m.in. prezydent Lech Kaczyński oraz minister kultury Kazimierz Michał Ujazdowski.