Administracja nie jest mu obca: z ONZ przeskoczył na stanowisko doradcy w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, jeszcze za czasów ministra Wiesława Kaczmarka. Przed przyjściem w marcu tego roku do kancelarii premiera Kazimierza Marcinkiewicza był prezesem PTE Allianz Polska, a wcześniej m.in. Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PBK Atut. Zna angielski, francuski, hiszpański, rosyjski i niemiecki.