Rozpoczęły się wypłaty bezzwrotnych dotacji unijnych dla przedsiębiorców. Do tej pory otrzymało je już 430 osób. W województwie świętokrzyskim średnie dofinansowanie wynosiło prawie 35,6 tys. złotych, a chętnych na nie było jednak ok. 5000 osób.

"Dofinansowane zostały przede wszystkim te pomysły, które mają największe szanse utrzymania się na rynku. Dominują usługi, tj. gabinety kosmetyczne, odnowa biologiczna, fitness, usługi motoryzacyjne czy wykończeniowe. Jednak nie brak też bardziej innowacyjnych pomysłów, jak jaskinia solna czy centrum reklamy i public relations" - wylicza Paweł Lulek z WUP w Kielcach.

Zdaniem prof. Elżbiety Kryńskiej z Uniwersytetu Łódzkiego kryzys może być dobrym momentem na podejmowanie własnej działalności, szczególnie przy wsparciu finnasowym, które zapewniają fudnusze. Jej zdaniem w czasie dekoniunktury właśnie sektor małych przedsiębiorstw powinien zapewnić nowe miejsca pracy.