Ministerstwo gospodarki przygotowuje kolejną ustawę, której celem ma być ograniczanie barier rozwoju przedsiębiorczości. "Ta ustawa z jednej strony będzie likwidowała i zmniejszała ilość koncesji zezwoleń, pozwoleń i licencji, a z drugiej będzie eliminowała przepisy, które tworzą bariery rozwoju przedsiębiorczości - bądź będzie tworzyła przepisy, które będą ułatwiały tę działalność" - poinformował wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld.

Do rządu trafiły już także - jak poinformował Szejnfeld - cztery inne projekty ustaw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. "Są to ustawy bardziej szczegółowe: o Biurach Informacji Gospodarczej ustawa o podpisie elektronicznym, ustawa o towarach paczkowanych, czy nowe prawo pobiercze." - powiedział Szejnfeld.

Wiceminister przypomnina także, że 7 marca wejdzie w życie kolejna ważna dla gospodarki ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, która ogranicza liczbę kontroli przeprowadzanych wobec przedsiębiorców.

KBedąWażnym czynnikiem w walce państwa i firm z kryzysem gospodarczym będzie, zdaniem wiceministra gospodarki, współpraca instytucji publicznych i prywatnych firm przy realizowaniu inwestycji. W sobotę Ustawa o Partnerstwie Publiczno Prywatnym (PPP) stała się obowiązującym prawem.

Według Szejnfelda, wchodząca w życie ustawa daje przedsiębiorcom i gminom narzędzia do inwestowania w czasach kryzysu. "Połączenie sił podmiotów publicznych i prywatnych - będzie dawać szanse na to, by nie czekać na koniec kryzysu, tylko wspólnie realizować inwestycje i przedsięwzięcia - ponieważ razem będzie łatwiej" - powiedział w sobotę podczas konferencji prasowej wiceminister Adam Szejnfeld.

Nowa ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, uchwalona przez Sejm 21 listopada, zastąpi tę z 2005 roku. Dotychczasowa ustawa, w opinii wielu ekspertów, nie spełniła swojej roli. Na jej podstawie nie zdołano zrealizować żadnej inwestycji. Nowa ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym eliminuje zbędne obciążenia administracyjne oraz likwiduje dotychczasowe ograniczenia. Umożliwia regulowanie istotnych kwestii w umowach zawieranych między instytucjami publicznymi i prywatnymi przedsiębiorcami.Zgodnie z nową ustawą, przy realizacji inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego będzie można wykorzystywać również środki unijne.