Skąd wzięła się ta nadwyżka w OFE? Są one najczęściej wynikiem korekt dokumentów dokonywanych przez płatników. Do często popełnianych przez nich błędów należało m.in. dwukrotne przekazanie tej samej składki.

Jak tłumaczy cytowany przez "Rzeczpospolitą" Wacław Bejtan, wicedyrektor departamentu eksploatacji systemów centralnych w ZUS, kwota, której OFE nie powinny dostać w latach 1999-2007 to nie mniej niż 1,5 mld złotych. Dotychczas ZUS przekazał im łącznie prawie 117 mld złotych.

Z danych ZUS wynika, że najwięcej do zwrotu mają fundusze prowadzone przez Commercial Union (ponad 395 mln zł), ING (ponad 336 mln zł), PZU Złota Jesień (ponad 198 mln zł) i AIG ponad 139 mln zł), najmniej – Warta (około 27,5 mln zł).

Jak stwierdza Wacław Bejtan, rozliczona zostanie każda składka każdego ubezpieczonego. OFE zapewniają, że ze zwrotem nie będą miały żadnych problemów. Dla ZUS, w którym konto emerytalne ma każdy opłacający składkę Polak liczy się każda złotówka.