Nowe podejście

Reklama

Główne cechy wyróżniające program EQUAL to przede wszystkim szukanie nowych pomysłów w partnerstwie, innowacyjny charakter projektów, współpraca ponadnarodowa oraz testowanie rozwiązań na wybranych grupach odbiorców. Wszystkie przygotowywane w ramach EQUAL projekty musiały być innowacyjne, czyli zawierać nowatorskie spojrzenie na problemy, które są w Polsce spotykane, a także na sposób organizacji i pracy. Innowacyjne rozwiązania w dalszej perspektywie mają przyczynić się do niezbędnych na rynku pracy zmian, wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw, a także - patrząc szerzej - polskiej gospodarki. "Rozwiązania te pozwolą im m.in. na adaptację nowych technologii, będą wspierały przedsiębiorców w zakresie proponowania pracownikom elastycznych form zatrudnienia, korzystania z nowych technologii informatycznych, stworzą też szansę na bezbolesne przeprowadzenie restrukturyzacji w takich branżach jak np. przemysł zbrojeniowy, kolejowy" - mówi Renata Jankowska-Zielińska z działu projektów tematu F PIW EQUAL.

Szansa na pracę

Partnerstwa w ramach realizacji projektów wymieniają się doświadczeniami i upowszechniają wypracowane rezultaty. Robią to m.in. w Krajowych Sieciach Tematycznych, które pełnią funkcję forum służącego wymianie informacji oraz przykładów dobrych i złych praktyk. EQUAL to także potężna kampania społeczna. Program ma bowiem ambicje, aby zmienić mentalność społeczeństwa. Partnerstwa już teraz prowadzą rodzaj kampanii społecznej, której celem jest uświadomienie społeczeństwu problemów m.in. równości szans kobiet i mężczyzn, osób niepełnosprawnych czy wykluczenia z rynku pracy osób powyżej 45. roku życia.

"Mimo że EQUAL nie wyrównał wszystkich istniejących różnic na rynku pracy, uświadomił, jak dużo jest jeszcze do zrobienia. Był impulsem do szukania nowych rozwiązań" - mówi Beata Płonka. "Udało się nam zburzyć niektóre stereotypy. Ale zmiana podstawy to długotrwały proces. Jeśli jednak chcemy coś w danej sprawie zrobić, musimy zacząć już teraz. Rozbudziliśmy już apetyt na zmiany, teraz trzeba pójść o krok dalej" - dodaje.

Realizacja programu EQUAL dobiega końca. Większość partnerstw może pochwalić się wypracowanymi rezultatami. Ostatnim etapem, który właśnie się rozpoczął, jest promowanie innowacyjnych rozwiązań. Efekty pracy partnerów staną się przedmiotem dyskusji środowisk opiniotwórczych oraz będą rekomendowane osobom i instytucjom, które mają wpływ na kształt rynku pracy.

Co w przyszłości

EQUAL jest też szansą na wykorzystanie przetestowanych już rezultatów w nowej perspektywie finansowej. W latach 2007-2013 realizowany będzie nowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki. "To gigantyczny program. Do dyspozycji będzie o wiele więcej pieniędzy - około 11,5 mld euro. 60 proc. kwoty przypadnie na realizację tzw. priorytetów regionalnych w województwach, 40 proc. na priorytety ogólnopolskie. Nie będzie już odrębnego programu EQUAL" - podsumowuje Beata Płonka.

Przy opracowywaniu nowych projektów przydadzą się doświadczenia zdobyte podczas wcześniejszych działań. "Będziemy wspomagać instytucje i projektodawców w realizacji innowacyjnych projektów. Chcemy oprzeć się na kontaktach, które nawiązaliśmy w ramach programu EQUAL, zapraszać i zachęcać partnerów do współpracy tak, aby kontynuowali swoją innowacyjną działalność" - wylicza Beata Płonka.

W nowym programie Kapitał Ludzki wyznaczono dziewięć priorytetów, na których mają koncentrować się tematy projektów. Są to m.in. integracja społeczna, walka z bezrobociem, kształcenie, wsparcie nauki i szkolnictwa wyższego oraz dobre rządzenie (wspieranie organizacji pozarządowych i partnerów społecznych).