Do wczoraj było tak, że kobiety mogły przechodzić na wcześniejsze emerytury w wieku 55 lat, a mężczyźni w wieku 60 lat. Do tego panie musiały mieć za sobą 30 lat pracy, a panowie 25 i być uznani za zupełnie niezdolnych do pracy. Teraz będzie jednak inaczej! Wczoraj Trybunał Konsytucyjny orzekł, że kobiety i mężczyźni powinni mieć równe prawa, jeśli chodzi o przechodzenie na wcześniejsze emerytury. I że obecne zapisy są niezgodne z konstytucją.

A wszystko dzięki Marianowi Rojakowi z Zakładu Obsługi Administracji w Łodzi. Przez lata utrzymywał rodzinę, a jego żona nie pracowała, tylko zajmowała sie ich chorym synem Piotrem. Niestety, dwa lata temu pani Grażyna umarła. Pan Marian, który musiał zająć się dzieckiem, chciał przejść na wcześniejszą emeryturę. Ale mu na to nie pozwolono, bo choć osiągnął odpowiedni wiek, to... był zdolny do pracy.

Pan Marian skierował sprawę do sądu. Zajął się nią też Trybunał Konstytucyjny. I przyznał racje panu Marianowi!
"Naruszona została zasda wzajemności. Różnice biologiczne i społeczne między kobietami i mężczyznami nie są argumentem, by różnicować ich prawa" - uzasadniał decyzję Trybunału sędzia Marek Kotlinowski. "Przywileje kobiet w stosunku do mężczyzn naruszaja zasadę równości. A konstytucja gwarantuje wszystkim równe prawa" - dodał.

Z wyroku Trybunału wynika, że skoro pan Marian uczciwie przepracował ponad 40 lat, to mimo że jest wciąż zdolny do pracy, ma prawo przejść na emeryturę po skończeniu sześćdziesiątki. Teraz jego sprawą zajmie się jeszcze Sąd Okręgowy w Łodzi, ale wyrok jest przesądzony.

"To była drastyczna sprawa, która pokazała, że prawo czasami jest sprzeczne z poczuciem sprawiedliwości. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego to sukces" - mówił zadowolony sędzia Jacek Sobczak z łódzkiego Sądu Okręgowego, który będzie wydawał wyrok w sprawie pana Rojaka.

Trybunał dał również rządowi i parlamentowi rok na poprawienie przepisów sprzecznych z konstytucją. Ale już teraz mężczyźni przed sądem mogą się powoływać na wczorajszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego.