Mimo trwającego kryzysu finansów publicznych w niektórych krajach Europy, intencją rządu wciąż jest dążenie do możliwie szybkiego przyjęcia euro - wynika z piątkowego oświadczenia wiceministra finansów i pełnomocnika rządu ds. wprowadzenia euro Ludwika Koteckiego. W jego ocenie, stanowisko rządu wynika z szacunków bilansu netto integracji ze strefą euro, które wskazują, że przystąpienie do strefy euro będzie korzystne dla Polski.

Reklama

"Wbrew pojawiającym się ostatnio opiniom, w związku z trwającym kryzysem finansów publicznych w niektórych państwach członkowskich strefy euro, a w szczególności w Grecji, intencją Rządu wciąż jest dążenie do możliwie szybkiego przyjęcia euro przy jednoczesnym uwzględnieniu warunków bezpiecznego przyjęcia wspólnej waluty" - napisał Kotecki .

Wiceminister przypomina, że zaburzenia na rynkach finansowych i związana z tym nadmierna zmienność kursu złotego, przesunięcie perspektywy spełnienia kryterium fiskalnego w efekcie spowolnienia gospodarczego, a także brak osiągnięcia porozumienia politycznego odnośnie do przeprowadzenia formalnych dostosowań koniecznych do przyjęcia wspólnej waluty oznacza, że dotychczas nie zostały spełnione warunki bezpiecznego włączenia złotego do systemu ERM 2.

Więcej informacji: Kotecki: Rząd chce jak najszybciej przyjąć euro

p