Polska wyszła obronną ręką kryzysu gospodarczego, ale nie może spocząć na laurach. Wśród najpilniejszych zadań jest obniżenie deficytu strukturalnego, zreformowania systemu emerytalnego dla wojska, policji i górników, redukcja dotacji na KRUS – uważa Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, OECD.

Reklama

Istnieje ryzyko, że deficyt budżetowy już w 2010 rok przekroczy 7 proc. PKB, a dług publiczny przebije próg ostrożnościowy 55 proc. PKB i pomknie w stronę 60 proc. PKB. Według OECD w 2011 roku może być 59,2 proc. , a Komisji Europejskiej nawet 61,3 proc. PKB, zgodnie z definicjami długu w Układzie z Maastricht – wynika z opublikowanego dzisiaj raportu OECD o polskiej gospodarce (OECD Economic Surveys: Poland 2010).

Niezbędne są dalsze reformy systemu emerytalnego, zwłaszcza służb mundurowych i górników. Dalszym redukcjom wydatków na system ubezpieczenia rolników KRUS powinny towarzyszyć, w krótkim okresie czasu, powiązanie wysokości składek z dochodami, i w dalszej, ale nieodległej perspektywie włączenie go do powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych..

Kolejnym pilnym zadaniem jest zwiększenia wpływów podatkowych poprzez objęcie podatkiem dochodowym przychodów z rolnictwa, wprowadzenie systemu kas fiskalnych we wszystkich bez wyjątku usługach oraz powiązanie świadczeń socjalnych dla samozatrudnionych z aktualnym poziomem ich dochodów.

Więcej informacji: OECD: Polska musi dalej reformować swoje finanse

p