Wartość kredytów konsumpcyjnych w polskim sektorze bankowym wzrosła w 2009 r. o 13,2 proc. do 154,5 mld zł. - podał Urząd Komisji Nadzoru Finansowego . Liczba tego rodzaju kredytów niespłacanych regularnie także wzrosła - z 6,6 proc. do 10,8 proc

Wzrost udziału kredytów zagrożonych jest - w opinii banków - główną przyczyną zaostrzenia polityki kredytowej w obszarze kredytów konsumpcyjnych. Niektóre instytucje wskazują także na zjawisko przekredytowania. Taka sytuacja wskazuje na potrzebę regulacji ograniczających nadmierne zadłużanie się klientów banków.