Wzrost gospodarczy w 2010 r. wyniesie 3 proc., a w latach 2011-2012 gospodarka wzrośnie odpowiednio o 4,5 proc. i 4,2 proc. - przewiduje Program Konwergencji Aktualizacja 2009, opublikowany we wtorek przez resort finansów.

Dokument został przyjęty przez rząd w poniedziałek. Zgodnie z nim deficyt sektora finansów publicznych w 2010 r. wyniesie 6,9 proc. PKB. W następnych latach jego redukcja ma być bardziej wyraźna - spadnie do 5,9 proc. PKB w 2011 r. i 2,9 proc. PKB w 2012 r. "W kolejnych latach przewiduje się dalsze obniżenie deficytu, co zapewni jego trwałe utrzymywanie na poziomie poniżej 3 proc. PKB" - napisano w dokumencie.

>>>Pawlak się buntuje. Uderza w Rostowskiego

"Prognozy wskazują, że najbliższe lata powinny być bardziej korzystne dla polskiej i światowej gospodarki niż to miało miejsce w minionym okresie. Pozwoli to na przyspieszenie realizacji reform, przy jednoczesnym ograniczeniu ich ewentualnych krótkookresowych negatywnych skutków dla sfery realnej" - czytamy.

W dokumencie zaznaczono, że jednym z priorytetów średniookresowej strategii rządu pozostaje wejście do strefy euro, a podejmowane działania mają na celu m.in. spełnienie kryteriów określonych w Traktacie z Maastricht.