ojawiającymi się informacjami zachęcającymi do kupowania akcji spółek o słabej kondycji finansowej, które przyciągają kapitał spekulacyjny nazwiskami znanych inwestorów, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) przypomina, że:

Reklama

1. Inwestując w akcje takich spółek warto zachować rozwagę i brać pod uwagę podwyższone ryzyko inwestycyjne oraz ryzyko ponadprzeciętnej zmienności kursu.

2. Historia rynku kapitałowego, również polskiego, pokazuje, że zarówno uleganie "owczemu pędowi" lub modzie, jak i opieranie się przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na "myśleniu życzeniowym" wiąże się z istotnym ryzykiem poniesienia straty.

3. Samodzielna analiza czynników ryzyka, dystans wobec zapowiedzi, planów i prognoz spółek lub inwestorów są podstawą racjonalnych strategii inwestowania.

4. Ocena wiarygodności ogłaszanych publicznie zamierzeń danej spółki lub inwestora powinna uwzględniać realizację planów i dotrzymanie obietnic ogłoszonych przez nich w przeszłości.

Reklama

5. Przypadki podejrzenia nierzetelnego wypełniania obowiązków informacyjnych przez spółki lub manipulacji informacją, czyli rozpowszechniania fałszywych lub nierzetelnych informacji, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie instrumentów finansowych, są standardowo analizowane przez UK