Styczeń przyznał, że główną intencją parlamentu było przyznanie członkom spółdzielni, którzy posiadają spółdzielcze lokatorskie lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu prawa do żądania przeniesienia prawa własności przez spółdzielnie na ich rzecz.

Reklama

Sejm postanowił też, że spółdzielnie mieszkaniowe nie mogą odnosić korzyści majątkowych kosztem swoich członków, w szczególności z tytułu przekształceń praw do lokali. "Trybunał Konstytucyjny co prawda orzekł w grudniu 2008 r. inaczej, ale parlamentarzyści doszli do wniosku, że byłoby niedobrym dzielenie spółdzielców na dwie grupy" - wyjaśnił Styczeń.

Zgodnie z nowelą mieszkania będzie można wykupić jedynie po uregulowaniu kosztów ich wybudowania. Do przekształcenia mieszkania lokatorskiego wymagana będzie spłata kosztów budowy lokalu. Jeśli spółdzielnia zaciągnęła kredyt, to spłacie podlega kredyt wraz z odsetkami.

Styczeń uważa, że przepisy nowelizacji są korzystne dla członków spółdzielni. "W przypadku spółdzielczych własnościowych praw do lokali na gruntach o nieuregulowanym statusie prawnym wystarczy przekształcić spółdzielcze prawo lokatorskie w prawo własności w zwykłej formie pisemnej. My z kolei jako rząd zaproponowaliśmy, by ci, którzy spłacili stare kredyty mieszkaniowe, otrzymali możliwość przekształcenia w prawo własności w ciągu trzech miesięcy" - powiedział wiceminister.

Dodał, że w nowelizacji jest też przepis, zgodnie z którym pisemna decyzja oustaleniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu będzie traktowana tak samo, jak przekształcenie notarialne.

W grudniu 2008 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy zobowiązujące spółdzielnie mieszkaniowe do przenoszenia własności lokali na swoich członków jedynie po uregulowaniu kosztów wybudowania mieszkania są niezgodne z konstytucją. Za takie uznał też zapisy pozwalające na karanie członków zarządów spółdzielni, którzy nie dokonali przeniesienia własności lokali na spółdzielców. Trybunał dał rok na poprawienie tych uregulowań.

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 18 grudnia. Nowela czeka na podpis prezydenta. Ma zacząć obowiązywać od 30 grudnia.