W odpowiedzi na kryzys finansowy kraje UE zwiększyły wielokrotnie, z 66,5 mld euro w 2007 r. do 280 mld w 2008 r., wartość przyznawanej pomocy publicznej, co jednak - zapewnia Komisja Europejska - nie zakłóciło funkcjonowania jednolitego rynku. Najwięcej na ratowanie sektora bankowego wydały Irlandia, Wielka Brytania i Niemcy.

Reklama

>>>Polska najlepiej walczy z kryzysem

Z opublikowanego w poniedziałek przez KE zestawienia wynika, że łączne wsparcie w związku z kryzysem, które zostało udostępnione przez państwa członkowskie i zatwierdzone przez Komisję, wyniosło w 2008 roku 3 biliony 361 mld euro. Lecz nominalna wartość wsparcia, które zostało faktycznie wykorzystane przez państwa członkowskie w ubiegłym roku, była znacznie niższa i wyniosła 958 mld euro. Na te środki składają się nie tylko tradycyjna pomoc państwa, ale też rozmaite subwencje, gwarancje państwowe, pożyczki uprzywilejowane.

Najwięcej w 2008 r. na walkę z kryzysem wydały: Irlandia (355,7 mld euro), Wielka Brytania (201,28 mld euro) i Niemcy (180,94 mld euro). Dalej w kolejności były Hiszpania, Belgia, Francja. Polska i zaledwie kilka jeszcze krajów nie wystąpiły w 2008 roku do KE o zatwierdzenie pomocy publicznej w ramach kryzysu. Zdaniem KE podjęcie odpowiednio wcześnie tych działań przyczyniło się do zagwarantowania stabilności finansowej.