Nowelizacja ustawy abonamentowej, zgodnie z którą opłaty na radio i telewizję nie będą musieli uiszczać emeryci i trwale niezdolni do pracy renciści, a także: bezrobotni, uprawnieni do świadczeń socjalnych i przedemerytalnych, wejdzie w życie, ale bez niektórych poprawek Senatu - zdecydował w środę Trybunał Konstytucyjny.

Reklama

>>>Zobacz, ile zapłacisz za abonament RTV

TK zakwestionował m.in. poprawkę, która obejmowała zwolnieniem z abonamentu dodatkową grupę - osoby, wobec których stwierdzono nieważność orzeczeń wydanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Zwolnieni z abonamentu rtv nie będą też internowani w stanie wojennym.

Za niezgodne z ustawą zasadniczą TK uznał także poprawkę, która zakładała, że osoby, które opłaciły abonament za rok z góry, a w wyniku nowelizacji zostały objęte zwolnieniem z jego opłacania otrzymają zwrot pieniędzy.

>>>Medialna ustawa Tuska trafiła do kosza

TK zakwestionował ponadto umożliwienie Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji dokonania nowego podziału środków abonamentowych na przyszły rok między radio i telewizję, który uwzględni przewidziane ustawą zwolnienia i wynikający z nich ubytek w abonamencie.