"Tegoroczne przychody z prywatyzacji powinny być zdecydowanie powyżej 5 mld zł, mamy jeszcze zaplanowanych kilkadziesiąt mniejszych i średnich transakcji w tym roku" - powiedział minister Grad w radiu PiN.

Reklama

>>>12 miliardów z prywatyzacji? Nie ma szans

Do tej pory przychody z prywatyzacji wynoszą około 4,2 mld zł. Plan na ten rok zakładał około 12 mld zł, ale nie zostanie on wykonany z powodu niepowodzenia w sprzedaży akcji Enei. W połowie października niemiecki koncern energetyczny RWE AG nie złożył wiążącej oferty kupna większościowego pakietu akcji Enei, należących do Skarbu Państwa, a był jedynym oferentem.