Obecnie przygotowywany wariant to przyjęcie od nowa projektu ustawy o przekształceniu otwartych funduszy emerytalnych w indywidualne konto emerytalne w czerwcu i procedowanie jej w Sejmie latem. – Pierwszy realny termin dla przedłożenia rządowego projektu to 23–24 czerwca. Chyba że uda się uzyskać formalne zwolnienie z konsultacji i zaliczyć na ich poczet te wcześniejsze – mówi nasze źródło. Gdyby udało się uchwalić nową ustawę latem, zmiany weszłyby w życie jesienią. Choć nie wiadomo jeszcze dokładnie, kiedy. Inny rozmówca zauważa, że sprawa nie jest jeszcze pewna. – Reformy są możliwe, o ile będzie porozumienie w koalicji – komentuje. Chodzi o stanowisko Solidarnej Polski, która w kwietniu zablokowała w Sejmie uchwalenie regulacji.
Obecny projekt dotyczący OFE nie powinien być dalej procedowany. Zakładał on, że ustawa weszłaby w życie 1 czerwca. Jednak na etapie sejmowym jest już...