Zestawienie publikujemy 30 października, czyli w dniu, w którym lekarze-rezydenci poinformowali, że kończą protest głodowy, ale nie kończą walki o swoje sztandarowe postulaty. Domagają się m.in.: wzrostu nakładów na ochronę zdrowia w szybszym tempie niż proponuje rząd (do 6,8 proc. PKB w trzy lata), powołania zespołu, który zająłby się analizą i renegocjacją zapisów ustawy regulującej minimalne wynagrodzenia pracowników ochrony zdrowia i podwyższenia swoich wynagrodzeń do 1,05 średniej krajowej.

Reklama

Jak na tym tle wyglądają zarobki osób zatrudnionych na niższych szczeblach? Ile dostaje salowa? Na jaką wypłatę może liczyć położna? A ratownik medyczny? Oto szpitalna lista płac - podajemy miesięczne wynagrodzenie całkowite, tzw. medianę. W kwotach brutto.

Salowa
1 896 zł
Co druga salowa (lub salowy – na tym stanowisku pracują też mężczyźni) dostaje od 1 850 do 2 150 zł. Ale aż jedna czwarta najgorzej wynagradzanych zarabia poniżej 1 850 zł. "Na zarobki powyżej 2 150 zł może liczyć grupa 25 proc. najlepiej opłacanych salowych", informuje w raporcie agencja Sedlak&Sedlak. Na bieżąco monitoruje rynek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach.

Sanitariusz
2 080 zł
Jego pensja jest wyższa od wynagrodzenia salowej o niecałe 200 zł. Przy czym jedna czwarta sanitariuszy może liczyć co miesiąc na kwotę poniżej 1995 zł; także jedna czwarta na więcej niż 2501 zł.

Technik analityki medycznej
2 560 zł
To także może zaskakiwać – 50 proc. osób zatrudnionych w tym zawodzie dostaje od 2 263 do 3 126 zł pensji. "25 proc. najgorzej wynagradzanych techników analityki medycznej zarabia poniżej 2 263 zł. Na zarobki powyżej 3 126 zł może liczyć grupa 25 proc. najlepiej opłacanych", wynika też z raportów firmy Sedlak &Sedlak.

Reklama

Pielęgniarka
2 715 zł
"Co druga pielęgniarka otrzymuje pensję od 2 300 do 3 387 zł. 25 proc. najgorzej wynagradzanych pielęgniarek zarabia poniżej 2 300 zł. Na zarobki powyżej 3 387 może liczyć grupa 25 proc. najlepiej opłacanych", pisze też agencja Sedlak&Sedlak.

Dla porównania, pielęgniarce oddziałowej przysługuje co miesiąc 4 300 zł.Położna
2 823 zł
50 proc. osób zatrudnionych na tym stanowisku może liczyć na pensję od 2 300 do 3 475 zł. Ale 25 proc. najgorzej wynagradzanych położnych zarabia poniżej 2 300 zł, a 25 proc. najlepiej opłacanych – 3 475 zł.

Ratownik medyczny
3 032 zł
Co drugi zatrudniony na tym stanowisku mieści się jednak w widełkach 2 335 - 3 801 zł. Z kolei jedna czwarta najgorzej wynagradzanych dostaje poniżej 2 335 zł, a jedna czwarta najlepiej wynagradzanych – powyżej 3 801 zł.