Kasa Krajowa przypomina w piątkowym oświadczeniu, że program postępowania naprawczego został jej przedstawiony 12 maja 2017 roku, natomiast do 30 maja 2017 roku, zgodnie z komunikatem KNF-u, czekano na zgłoszenie się banków zainteresowanych restrukturyzacją SKOK Nike.

Reklama

- Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego została ogłoszona 2 czerwca 2017 roku. Nie istniała więc praktyczna możliwość realizacji programu naprawczego - stwierdza w oświadczeniu Kasa Krajowa. I przypomina, że o takim programie naprawczym wspominała sama KNF w komunikacie o ustanowieniu zarządcy komisarycznego SKOK Nike z 7 lipca 2016 roku.

- Kasa Krajowa po raz kolejny apeluje do wszystkich instytucji mających wpływ na kształtowanie regulacji prawnych, związanych z polskim rynkiem finansowym, o jak najpilniejsze podjęcie szerokiej dyskusji i prac nad naprawą otoczenia prawnego sektora SKOK, celem zapewnienia kasom możliwości normalnego działania, realizacji ich misji, zapewnienia adekwatności tych regulacji do specyfiki działania kas, aby najefektywniej zwiększyć stabilność całego sektora i zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości - czytamy w oświadczeniu Kasy Krajowej.

Kasa Krajowa przypomina zarazem, że "SKOK Nike jest samodzielną Kasą i jej sytuacja nie wpływa na sytuację pozostałych kas". Aktywa tej kasy, dodaje, stanowią 0,85 proc. aktywów całego sektora spółdzielczych kas.

KNF poinformowała w piątek, że zawiesiła z dniem 2 czerwca działalność SKOK Nike i postanowiła wystąpić do sądu z wnioskiem o ogłoszenie jej upadłości. Uzasadniła to faktem, że aktywa SKOK Nike nie wystarczają na zaspokojenie zobowiązań Kasy.

Depozyty we wszystkich SKOK-ach gwarantowane są – tak, jak w bankach – do kwoty 100 tysięcy euro przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.