- Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przyznał nam rację. Stwierdził, że zapisy, w umowie ubezpieczenia były niekorzystne dla klientów banku - podkreśla prawnik Krzysztof Jaworski, reprezentujący poszkodowanych. Chodziło o takie rozwiązania, w których płatnikiem ubezpieczenia był kredytobiorca, a uposażonym - bank.

Reklama

Pierwsza rozprawa już w nowym roku, ale klienci wciąż mogą jeszcze przyłączać się do pozwu zbiorowego.

Z kolei podpisujący umowy z bankiem powinni sprawdzać ich zapisy w Rejestrze Klauzul Niedozwolonych na stronie UOKIK.

CZYTAJ TAKŻE: Wyłom w systemie kredytowym? Sąd w Szczecinie podważył instytucję przewalutowania >>>