Rostowski mówił, że są trzy zasadnicze filary planu przystąpienia Polski do strefy euro. Po pierwsze mamy już gotowy plan techniczny przystąpienia do strefy euro. Jest (on) stale urealniany. Po drugie, aby przystąpić do strefy będziemy musieli spełnić kryteria z Maastricht, a mogę powiedzieć, że najważniejsze z tych kryteriów, które (...) mamy nadzieję spełnić już w przyszłym roku. To tzw. kryterium fiskalne jest w centrum naszej uwagi - powiedział minister finansów.

Trzecim warunkiem wejścia Polski do eurolandu nazwał zbudowanie stabilnej i bezpiecznej strefy euro. Rostowski podkreślił jednocześnie, że kryteria z Maastricht zostały skonstruowane w czasach spokojnych, kiedy różnice miedzy osiągnięciami gospodarczymi różnych krajów strefy euro były relatywnie małe. Dzisiaj mamy sytuację, w której kraje strefy euro dramatycznie od siebie różnią - dodał minister.

Rostowski odniósł się też w swoim wystąpieniu do przedstawionych dwa dni temu przez Komisję Europejską prognoz gospodarczych. KE w swych jesiennych prognozach gospodarczych przewiduje, że PKB Polski wzrośnie w tym roku o 2,4 proc., a w przyszłym o 1,8 proc. To mniej niż szacowała wiosną. Deficyt ma wynieść w 2012 r. 3,4 proc. PKB, w 2013 r. - 3,1 proc. PKB, a w 2014 r. - 3 proc. PKB. Te wyniki powinny pozwolić już w przyszłym roku na zdjęcie procedury nadmiernego deficytu - powiedział minister finansów.