Wskaźnik wyprzedzający koniunktury, informujący o oczekiwaniach na kolejne trzy miesiące, ukształtował się w sierpniu na poziomie 7,6 wobec 15 pkt w lipcu.

Ankietowani odpowiadają na pytania dotyczące swoich odczuć związanych z ogólną sytuacją gospodarczą w województwie oraz na pytanie dotyczące sytuacji swoich firm. Pytania dotyczą między innymi poziomu produkcji, sprzedaży, zatrudnienia. Dodatkowe pytania odnoszą się do oczekiwań ankietowanych, co do zmiany sytuacji w najbliższym okresie (1-3 miesiące).