Wzrost PKB w Polsce w tym roku wyniesie 3,8 proc., a w przyszłym spowolni do 3,6 proc. - wynika z opublikowanego w poniedziałek kwietniowego raportu World Economic Outlook (WEO). Fundusz prognozuje, że średnioroczna inflacja w 2011 r. wyniesie 4,1 proc., a w 2012 r. 2,9 proc. "Wzrost rentowności przedsiębiorstw, kontynuacja absorpcji funduszy UE oraz ożywienie w kredytach bankowych pozwolą Polsce utrzymać solidne tempo wzrostu ok. 3,75 proc. w tym roku" - napisano w raporcie.

Reklama

Wato przypomnieć, że rząd, w ramach założeń do przyszłorocznego budżetu przyjął poziom wzrostu PKB jako 4 proc. Może się więc okazać, że pospiesznie konstruowany budżet na 2012 będzie oparty na złych wskaźnikach gospodarczych i trzeba go będzie szybko nowelizować.

W poprzednim, październikowym WEO MFW prognozował dynamikę PKB w tym roku na poziomie 3,7 proc., a średnioroczną inflację CPI na poziomie 2,7 proc.

Z tabeli zamieszczonej w pierwszym rozdziale kwietniowego WEO wynika, że średnioterminowe fundamenty wskazują na to, że złoty nie jest ani przewartościowany, ani niedowartościowany. W rozdziale tym MFW ocenił wybrane gospodarki pod kątem możliwości przegrzania. Na trzystopniowej skali, w której "czerwone światło" oznacza przegrzanie, Polsce przyznano światło żółte.