>>>Ten program rozliczy cię z fiskusem

Ateny uznały, że niemiecko francuskie plany każą im wprowadzić zbyt duże oszczędności. A rząd Grecji nie chce znów narazić się związkowcom i ani myśli rezygnować z "socjalistycznych zdobyczy". Dlatego też montują koalicję, która sprawi, że Unia nie przyjmie planów wyprowadzenia Wspólnoty z kryzysu - twierdzi agencja Bloomberga

Plany Komisji Europejskiej zakładają bowiem, że każdy kraj, którego deficyt przekroczy 60 procent PKB, muszą ciąć roczne wydatki o 1/20 tego, o ile przekroczyły dopuszczalny limit zadłużenia, inaczej groziłyby sankcje. Tymczasem Ateny musiałyby dokonać gigantycznych cięć - ich deficyt ma wynieść w 2012 aż 156 proc. pKB.