- możliwość wstecznego rozliczenia straty poniesionej w 2020 roku w zeznaniu za 2019 rok w jednorazowej wysokości nie przekraczającej 5 000 000 zł.

Reklama

- możliwość jednorazowego zamortyzowania środków trwałych wprowadzonych do obrotu w 2020, jeśli zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

- zakłady pracy i zleceniodawcy mogą wpłacić pobrane zaliczki na podatek dochodowy za marzec i kwiecień do 1 czerwca 2020 roku.

- wydłużenie terminu płatności podatku od przychodów z tzw. budynków komercyjnych za marzec, kwiecień i maj 2020 roku do 20 lipca 2020 roku.

- możliwość rezygnacji z uproszczonej formy płacenia zaliczek za miesiące od marca do grudnia 2020 roku przez małych podatników i opłacania zaliczek ustalonych według bieżącego dochodu.

- zwolnienie podatników w 2020 roku z obowiązku zwiększania dochodu stanowiącego podstawę obliczania zaliczki na podatek dochodowy o wartość zobowiązań nieuregulowanych w wymaganym przez ustawę terminie.

- wydłużenie terminu z 3 do 14 dni na zawiadomienie organu podatkowego o dokonaniu płatności za fakturę na rachunek spoza białej listy.

- darowizny przekazane do 30 września 2020 roku wybranym instytucjom w związku z przeciwdziałaniem epidemii będą mogły być odliczone nawet w wysokości 200% lub 150% ich wartości.

- możliwość zastosowania 5% stawki podatku dochodowego od dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które wykorzystywane są do przeciwdziałania COVID-19.

- zwolnienie z podatku dochodowego świadczeń postojowych.

Szukasz profesjonalnego biura rachunkowego, które nie tylko poprowadzi twoje księgi rachunkowe i sprawy kadrowe, ale także doradzi Ci najkorzystniejsze rozwiązania dla Twoje firmy. Biuro rachunkowe Efekta na śródmieściu jest do Twojej dyspozycji. Odwiedź nasz lub zadzwoń, aby poznać szczegóły naszej oferty.