Roczny koszt proponowanego rozwiązania waha się między 727,5 mln zł a 831,7 mln zł w perspektywie dekady - podano. Świadczenie przysługiwać będzie w wysokości najniższej emerytury, a w przypadku gdy osoba zainteresowana pobiera już świadczenie z ZUS lub KRUS niższe od emerytury najniższej – będzie ono podwyższane do kwoty najniższej emerytury.

Reklama