180 tys. zł dla mężczyn, 145 tys. zł dla kobiet – to jeden z rozważanych wariantów nowego kryterium uzyskania emerytury na poziomie gwarantowanym przez państwo. Obecnie jest to 880 zł miesięcznie. Rząd rozważa jego podniesienie do tysiąca złotych w 2017 r.
Reklama
Idea wprowadzenia dodatkowego warunku ubiegania się o minimalne świadczenie pojawiła się w trakcie prowadzonego przeglądu emerytalnego. Dziś aby je otrzymać, ZUS bierze pod uwagę jedynie staż. Kobieta musi mieć 22, a mężczyzna 25 lat okresów składkowych, czyli takich, w czasie których były odprowadzane należności na ZUS.
Jak dowiedział się DGP, rząd rozważa dwie opcje powiązania nowego kryterium ze stażem. Pierwsza przewiduje, żeby minimalny pułap składki stał się drugim obok stażu warunkiem przyznawania emerytury minimalnej. To utrudniałoby uzyskanie takiego świadczenia, co oznaczałoby oszczędności dla ZUS i wymusza na ubezpieczonych dbanie o opłacanie składek. Drugi pomysł zakłada minimalny pułap składki jako alternatywę dla kryterium stażu. W takim przypadku na gwarantowaną emeryturę mogłyby liczyć osoby, które wprawdzie nie płaciły odpowiednio długo na ZUS, ale zebrały na koncie emerytalnym określoną kwotę. To korzystne rozwiązanie dla tych, którzy przez jakiś czas odprowadzali wysokie składki z pracy np. na etacie, a następnie trafili do szarej strefy albo przeszli na zlecenia.
Ten drugi wariant popiera Aleksandra Wiktorow, była prezes ZUS. – Nie może być tak, że człowiek przez całe życie pracował i płacił składkę, a teraz nie dostanie minimalnej emerytury. Dlatego tych dwóch kryteriów nie powinno się łączyć. Jeśli nie byłby spełniony warunek stażowy, a mimo to ktoś uzbierałby określoną kwotę, to wtedy taką emeryturę i tak by dostał – podkreśla Wiktorow.
A co z tymi, którzy nie spełniliby zmienionych wymogów? Tak jak obecnie dostaliby głodowe świadczenia, czyli poniżej 880 zł miesięcznie. Takich ubezpieczonych w ZUS jest dziś ponad 100 tys. Według ekspertów w przyszłości będzie ich jeszcze więcej. Stąd kolejny pomysł, by osoby, których staż składkowy nie przekracza pięciu lat, dostały pieniądze zgromadzone w ZUS w formie jednorazowej wypłaty. CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT >>>