Reklama

Niektóre przepisy ustawy kwestionowali: były prezydent Bronisław Komorowski i była Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zgodny z Konstytucją jest natomiast zakaz inwestowania OFE w papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i nakaz inwestowania w akcje dużej części zgromadzonych przez OFE pieniędzy.

Te przepisy oraz zakaz reklamy zaskarżył Bronisław Komorowski ze względu na wątpliwości co do ich zgodności z zasadami zaufania do państwa i stanowionego prawa, swobody prowadzenia działalności gospodarczej, ochrony interesów w toku oraz wolności pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zgodne z ustawą zasadniczą jest także przeniesienie środków finansowych z OFE do ZUS-u.

Ówczesna Rzecznik Praw Obywatelskich była zdania, że przepis narusza zasady: zaufania obywateli do państwa oraz niedziałania prawa wstecz. Konstytucyjny jest też obowiązek ponownego wyboru OFE lub ZUS - uznali sędziowie.

Zdanie odrębne do kilku wątków zgłosiło troje sędziów: Teresa Liszcz, Mirosław Granat i Wojciech Hermeliński.