Na wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w tym roku składa się inflacja w gospodarstwach emerytów i rencistów, która wyniosła 1,1 proc., oraz  20 proc. podanego dziś przez GUS realnego wzrostu płac, co wynosi 0,5 proc. Stąd suma tych danych daje wskaźnik 1,6 proc., o który zostaną powiększone emerytury i renty.

To mniej niż zakładał rząd w projekcie budżetu, w którym zapisał 2,14 proc. Powodem była niższa od spodziewanej inflacja, za to wyższy od zakładanego w budżecie wzrost płac. 

Oficjalnie wskaźnik waloryzacji rent i emerytur ma potwierdzić w ciągu kilku dni minister pracy.