Rząd przyjął w piątek projekt ustawy o podniesieniu wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn do 67. roku życia - poinformował premier Donald Tusk. Osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego, będą mogły przejść na emeryturę częściową. Jeszcze w piątek projekt ma trafić do Sejmu, razem z projektem dotyczącym emerytur służb mundurowych, który również został przyjęty w piątek przez rząd.

Reklama

Przyjęliśmy ostateczny kształt ustaw, których efektem jest podniesienie wieku emerytalnego i redukcja przywilejów emerytalnych służb mundurowych. To de facto kluczowy i najtrudniejszy fragment expose - powiedział premier na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu.

Tusk poinformował, że rząd zaakceptował także system zabezpieczeń zwany "emeryturami częściowymi". Premier zapewnił, że system częściowych emerytur będzie bardzo bezpieczny z punktu widzenia stabilności finansowej. Emerytury częściowe będą wynosiły połowę domniemanej emerytury i będą finansowane z kapitału ubezpieczonego - zaznaczył szef rządu.

Przyznał też, że decyzja o reformie emerytalnej była trudna. Jak mówił, rząd zdawał sobie sprawę z tego, że reforma emerytalna, której efektem będzie podniesienie wieku emerytalnego, nie będzie nikogo cieszyć. To są trudne decyzje i zdajemy sobie sprawę z tego, jak wielu ludzi w Polsce odczuwa z tym związany niepokój"- podkreślił premier.

Tusk zapowiedział, że co cztery lata rząd będzie dokonywać przeglądu realizacji ustawy dotyczącej reformy emerytur. Przyjęliśmy założenie, na wniosek ministra Kosiniaka-Kamysza, aby ustawowo zobowiązać nas i przyszłe ekipy, by co cztery lata dokonywać przeglądu, jak działa ta ustawa i oceniać także (...) możliwości materialne państwa. I wprowadzać ewentualne korekty - powiedział premier.

Reklama

Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że w projekcie znalazł się także zapis umożliwiający osobom zatrudnionym na umowy o dzieło odprowadzanie składek emerytalnych. Będzie to dobrowolny wybór osoby zatrudnionej na takiej umowie. Premier wyraził nadzieję, że Sejm będzie mógł się zająć rządowymi projektami już w przyszłym tygodniu. Jak zapowiedziała w piątek rano marszałek Sejmu Ewa Kopacz, pierwsze czytanie projektu reformy emerytalnej może się odbyć 26 kwietnia.

Reklama

Tusk dodał, że rząd pracuje nad zmianami w systemie emerytalnym górników. Wyjaśnił, że przygotowywana jest lista zawodów górniczych, których wykonywanie będzie uprawniało do korzystania z górniczych przywilejów emerytalnych. "Żeby tylko ci, którzy pracują na dole i wykonują tę najbardziej wykańczającą robotę (...) mogli utrzymać te dzisiejsze uprawnienia" - powiedział.

Poinformował, że możliwe, iż w maju rząd przedstawi projekt zmian w systemie emerytalnym księży, który doprowadzi do tego, że księża będą sami odpowiedzialni za swoją przyszłą emeryturę.

Przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw zakłada, że od 2013 r. stopniowo będzie zrównywany i podwyższany wiek przechodzenia na emeryturę kobiet i mężczyzn do 67. roku życia. Docelowe 67 lat kobiety osiągną w 2040 r., a mężczyźni w 2020 r.

Nowe regulacje obejmą kobiety urodzone po 31 grudnia 1952 r. i mężczyzn urodzonych po 31 grudnia 1947 r. Oznacza to, że do 67. roku życia będą pracować kobiety mające dzisiaj 38 lat i mniej.

Emerytura częściowa, przewidziana w projekcie, jest adresowana do osób, które nie osiągnęły wieku emerytalnego. Na częściową emeryturę kobiety będą mogły przejść po ukończeniu 62 lat, a mężczyźni po ukończeniu 65 lat. Do tego będzie konieczny staż ubezpieczeniowy: dla kobiet - co najmniej 35 lat, dla mężczyzn - co najmniej 40 lat. Do stażu ubezpieczeniowego będą wliczane okresy: składkowe (okres ubezpieczenia, czyli np. praca na podstawie umowy o pracę, okres pobierania zasiłku macierzyńskiego) i nieskładkowe (np. okres pobierania wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego lub opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego).

Wysokość emerytury częściowej ma wynosić 50 proc. pełnej kwoty emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i nie będzie podwyższana do kwoty najniższej emerytury. Pobrane emerytury częściowe zostaną odliczone od zgromadzonego kapitału emerytalnego. Emeryturę częściową można będzie pobierać bez względu na wysokość osiąganych dochodów z pracy i bez konieczności rozwiązania stosunku pracy.