Takie świadczenia są elementem porozumienia koalicyjnego w sprawie wydłużenia wieku przechodzenia na emeryturę do 67 lat. Szczegóły rozwiązania będą znane, gdy umowa polityczna zostanie przelana na papier jako propozycja zmian w prawie. Według zapowiedzi PO i PSL emerytury częściowe mają być dla osób, którym wydłużany jest wiek emerytalny. Kobiet ma dotyczyć po osiągnięciu 62 lat, mężczyzn po ukończeniu 65 lat. Niewykluczone jednak, że świadczenia częściowe dadzą możliwość obejścia dotychczasowych przepisów zakazujących łączenia emerytury z pracą.

Reklama

Przewidują one, że przed wystąpieniem o emeryturę należy zwolnić się z pracy. A choć potem znów się można zatrudnić, nawet u tego samego pracodawcy, to wiele osób tego unika. Boją się, że po wypowiedzeniu nie znajdą ponownie zatrudnienia. Teraz koalicyjny kompromis może się także okazać dla nich korzystny. Bo jeśli zostaną wprowadzone sztywne zapisy dotyczące wieku uprawniającego do korzystania z emerytur częściowych, to ci, którzy już go osiągnęli, będą mogli wystąpić o takie świadczenie bez konieczności składania wypowiedzenia.

A choć będzie to połowa ich emerytury, będą mogli ominąć w ten sposób kłopotliwą procedurę i zachować zatrudnienie. Zgodnie z prawem osiągnięcie wieku emerytalnego nie może być dla pracodawcy przesłanką do wypowiedzenia umowy o pracę. Takie osoby powinny mieć prawo do emerytury częściowej, zwłaszcza jeśli jest to nie tylko sposób na ich aktywizację, lecz także możliwość podwyżki świadczenia - komentuje Wiktor Wojciechowski, główny ekonomista Invest Banku.

I niewykluczone, że taka możliwość też będzie istniała. Prawdopodobnie przy pobieraniu emerytury częściowej składka emerytalna nadal będzie odprowadzana, a po zakończeniu pracy przez taką osobę emerytura będzie ponownie przeliczana. Paradoksalnie u osób, które skorzystają z tego rozwiązania przed osiągnięciem wieku emerytalnego, pobieranie emerytury częściowej obniży docelową wysokość emerytury.

Natomiast pracującym emerytom dawałoby możliwość jej podwyższenia. Czy tak się stanie, zależy od ostatecznej wersji zapisów dotyczących emerytur częściowych. Szczegóły mają być znane w ciągu dwóch tygodni. Według danych BAEL z 2011 r. w Polsce oficjalnie i nieoficjalnie po osiągnięciu wieku emerytalnego pracuje 270 tysięcy kobiet i blisko 160 tysięcy mężczyzn.

prawo

Praca czy świadczenie

Prawo o łączeniu emerytury z pracą reguluje ustawa o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych. Jeśli przed dniem nabycia uprawnień do emerytury, pracownik nie rozwiąże umowy o pracę ZUS zawiesza wypłatę emerytury do czasu rozwiązania umowy o pracę i przedłożenia w oddziale ZUS świadectwa pracy lub zaświadczenia pracodawcy o ustaniu stosunku pracy. Wówczas ZUS wypłaca emeryturę od miesiąca, w którym został przedłożony dokument potwierdzający ustanie zatrudnienia.