Wartość aktywów ING Otwartego Funduszu Emerytalnego zarządzanego przez ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne wynosi obecnie ok. 57 mld zł. Agencja podała również, że kupnem emerytalnego biznesu ING są zainteresowane PKO BP oraz PZU. Obie giełdowe spółki odmówiły jednak komentarza w tej sprawie.

Reklama

Do ING OFE należy blisko 3 mln Polaków. W 2011 r. ING PTE zarobiło 206,4 mln zł, najwięcej spośród tego typu podmiotów funkcjonujących na polskim rynku. Od początku swojej działalności ING OFE średnio w każdym kwartale zapewniało przyszłym emerytom stopę zwrotu na poziomie 2,32 proc. (najlepszy wynik na rynku).