Zgodnie z danymi Eurostatu liczba ludności Polski w 2023 roku spadła o 132,8 tys. Ubytek ludności drugiej z kolei - Grecji wyniósł 16,8 tys., a na Węgrzech 15,1 tys. W sumie spadki ludności odnotowano w siedmiu krajach, wzrosty zaś zaobserwowano w pozostałych 20 krajach, przy czym największy w Hiszpanii (+525 100), Niemczech (+330 000) i Francji (+229 000).

Reklama

Eurostat odnotowuje, że po spadku w latach 2020 i 2021 spowodowanym wpływem pandemii Covid-19 populacja UE wzrosła drugi rok z rzędu, z 447,6 mln w dniu 1 stycznia 2023 r. do 449,2 mln w dniu 1 stycznia 2024 r. Ujemny przyrost naturalny (więcej zgonów niż urodzeń) został przeważony przez dodatnie saldo migracji.

Wzrost liczby ludności w UE

"Obserwowany wzrost liczby ludności można w dużej mierze przypisać wzmożonym ruchom migracyjnym po Covid-19 oraz napływowi wysiedleńców z Ukrainy, którzy otrzymali status tymczasowej ochrony w krajach UE, w konsekwencji rosyjskiej wojny agresywnej w lutym 2022 r" - podaje Eurostat.