Zakładamy, że wejdzie w życie system renty wdowiej, w którym renta wdowia to 50% renty rodzinnej po zmarłym mężu (lub żonie).

Renta rodzinna a renta wdowia

Renta rodzinna wynosi: 85% świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest jedna osoba; 90% świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są dwie osoby; 95% świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są trzy osoby lub więcej.

Jeżeli zmarły miał emeryturę 2941 zł, to renta rodzinna wyniesie 2500 zł (85% z 2941 zł).

Reklama

Jaką stratę poniesie wdowa przy modelu kroczącym 15% 20%, 50% [przykład obliczeń]

Założenia:

1) Emerytura zmarłego (męża albo żony) 2941 zł.

2) Renta rodzinna, to 85% emerytury z pkt 1) = 2500 zł.

3) Renta wdowia, to 50% z pkt 2) = 1250 zł.

Ile wynosi strata na modelu kroczącym 15%, 20%, 50%? Ile rząd zaoszczędzi na tym modelu w 2025 r.?

Etap 1.6 miesięcy wypłata w wysokości 15% od 2500 zł. Wdowa zamiast wypłaty 1250 zł (50% od 2500 zł) otrzyma wypłatę w wysokości 375 zł miesięcznie (15% od 2500 zł brutto). W każdym miesiącu wdowa straci 875 zł. Przez 6 miesięcy jej strata wynosi 5250,00 zł.

Etap 2.6 miesięcy wypłata w wysokości 20% od 2500 zł. Wdowa zamiast wypłaty 1250 zł (50% od 2500 zł), otrzyma wypłatę 500 zł (20% od 2500 zł). Jej strata wynosi 4500 zł.

Łącznie za etap 1 i etap 2 jej strata wynosi 4500 zł + 5250 zł = 9 750 zł

Etap 3 – po roku renta wdowia jest wypłacana w jej rzeczywistej wartości 50% świadczenia zmarłego, czyli w przykładzie 1250 zł.

Sejm jeszcze może zmienić zasady renty wdowiej (zob. artykuł Infor.pl MRiPS: Renta wdowia etapami. Nie w całości w 2024 r. Co roku większa wartość. To "model kroczący").

O rencie wdowiej także w poniższych publikacjach:

Reklama

Można połączyć dwa świadczenia: 1) Renta wdowia i 2) Udział w emeryturze zmarłych: męża albo żony [wypłata gwarantowana]

SN: Zmarły nie skorzystał z emerytury. Wdowa ma gwarantowaną wypłatę z tej emerytury [Limit trzech lat]