Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował we wtorek, że rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Reklama

Projekt zawiera m.in. powiązanie wypłat świadczenia 800 plus i świadczenia "Dobry start" z obowiązkiem szkolnym. Zgodnie z propozycją, świadczenia to otrzymają osoby zamieszkujące z dzieckiem na terytorium RP w przypadku, gdy dziecko realizuje odpowiednio obowiązek przygotowania przedszkolnego albo obowiązek nauki, chyba że dziecko jest w wieku, w jakim obowiązki te go nie dotyczą lub zostały mu odroczone.

Zmiany w 800 plus

Kosiniak-Kamysz tłumaczył, dlatego są wprowadzane zmiany w 800 plus.

W ustawie wprowadzamy zmiany obecnie funkcjonujących przepisach, szczególnie w obszarze szkolnictwa. (...) Wiele osób zgłaszało, że są pobierane świadczenia i od razu jest wyjazd na Ukrainę. Uszczelniamy system, robimy go bardziej przejrzystym. Będziemy wspierać obywateli Ukrainy, którzy musieli uciekać przed wojną i schronili się w Polsce, ale oczekujemy też jasnych i wyraźnych reguł. To wszystko jest w ustawie, którą dzisiaj przyjęliśmy na rządzie - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Ochrona tymczasowa

Projektowana nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy przedłuża ochronę tymczasową dla Ukraińców uciekających przed wojną. Ochrona ta została wprowadzona decyzją wykonawczą Rady (UE) z 4 marca 2022 r. stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców. Projekt zakłada, że pobyt obywateli Ukrainy, którym nadano numer PESEL UKR, będzie legalny do 30 września 2025 roku.

Ustawa, z wyjątkiem niektórych przepisów, miałaby wejść w życie z dniem 1 lipca 2024 r.