Wzrost wynagrodzenia

W marcu 2024 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 5,4 proc. miesiąc do miesiąca.

"Wzrost ten spowodowany był m.in. podwyżką wynagrodzeń, wypłatami nagród w tym nagród motywacyjnych, bonusów, premii rocznych, kwartalnych i świątecznych, nagród jubileuszowych, wypłat z tytułu przepracowanych godzin nadliczbowych, a także odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń)" - napisano.

Reklama

GUS o wynagrodzeniach Polaków

"Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2024 r. wyniosło 8408,79 zł" - poinformował w poniedziałek GUS.

GUS opublikował też dwa inne komunikaty. W sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat z zysku, w pierwszym kwartale 2024 r. Wyniosło ono 8076,79 zł. Włącznie z wypłatami z zysku jest to z kolei 8077,01 zł.