Poniżej stawki dopłat w dwóch programach PFRON dla osób niepełnosprawnych.

Program „Dostępne mieszkanie”

W programie osoba niepełnosprawna może uzyskać dopłatę do zakupu mieszkania lub domu w lokalizacji, która umożliwi jej samodzielne opuszczenie nieruchomości.

UWAGA! Wnioski możesz składać do 31 grudnia 2024 roku.

Reklama

Możesz skorzystać z projektu jeśli:

  • jesteś osobą z niepełnosprawnością lub rodzicem osoby z niepełnosprawnością,
  • poruszasz się na wózku inwalidzkim i jesteś właścicielem/właścicielką mieszkania lub domu, z którego nie możesz samodzielnie wyjść na zewnątrz na poziom zero przed budynek.

Wysokość dofinansowania do mieszkania wolnego od barier jest zależna od lokalizacji, w której nabywane jest mieszkanie i stanowi różnicę między ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego.

Zgodnie z rozdziałem II ustęp 11 dokumentu pn. Szczegółowe zasady finansowania realizacji programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie, informujemy o wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania w 2 kwartale 2024 roku, dostępnej w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego:

Maksymalne kwoty dofinansowania w 2 kwartale 2024 roku w ramach Programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Dostępne mieszkanie.

WOJEWÓDZTWO Lokalizacja mieszkania docelowego Kwota
DOLNOŚLĄSKIE m. Wrocław 136.200,00
DOLNOŚLĄSKIE gminy sąsiadujące z m. Wrocław 120.424,00
DOLNOŚLĄSKIE pozostałe 104.648,00
KUJAWSKO-POMORSKIE m. Bydgoszcz 107.644,00
KUJAWSKO-POMORSKIE gminy sąsiadujące z m. Bydgoszcz 98.046,00
KUJAWSKO-POMORSKIE m. Toruń 100.314,00
KUJAWSKO-POMORSKIE gminy sąsiadujące z m. Toruń 94.381,00
KUJAWSKO-POMORSKIE pozostałe 88.448,00
LUBELSKIE m. Lublin 101.716,00
LUBELSKIE gminy sąsiadujące z m. Lublin 92.067,00
LUBELSKIE pozostałe 82.417,00
LUBUSKIE m. Gorzów Wielkopolski 115.583,00
LUBUSKIE gminy sąsiadujące z m. Gorzów Wlkp. 111.964,00
LUBUSKIE m. Zielona Góra 115.583,00
LUBUSKIE gminy sąsiadujące z m. Zielona Góra 111.964,00
LUBUSKIE pozostałe 108.345,00
ŁÓDZKIE m. Łódź 92.190,00
ŁÓDZKIE gminy sąsiadujące z m. Łódź 85.106,00
ŁÓDZKIE pozostałe 78.023,00
MAŁOPOLSKIE m. Kraków 119.295,00
MAŁOPOLSKIE gminy sąsiadujące z m. Kraków 102.810,00
MAŁOPOLSKIE pozostałe 86.325,00
MAZOWIECKIE m. Warszawa 144.213,00
MAZOWIECKIE gminy sąsiadujące z m. Warszawa 110.487,00
MAZOWIECKIE pozostałe 92.072,00
OPOLSKIE m. Opole 97.509,00
OPOLSKIE gminy sąsiadujące z m. Opole 88.122,00
OPOLSKIE Pozostałe 78.735,00
PODKARPACKIE m. Rzeszów 107.940,00
PODKARPACKIE gminy sąsiadujące z m. Rzeszów 95.295,00
PODKARPACKIE pozostałe 82.650,00
PODLASKIE m. Białystok 112.492,00
PODLASKIE gminy sąsiadujące z m. Białystok 109.661,00
PODLASKIE pozostałe 106.830,00
POMORSKIE m. Gdańsk 133.808,00
POMORSKIE gminy sąsiadujące z m. Gdańsk 124.308,00
POMORSKIE pozostałe 114.810,00
ŚLĄSKIE m. Katowice 110.123,00
ŚLĄSKIE gminy sąsiadujące z m. Katowice 99.645,00
ŚLĄSKIE pozostałe 89.168,00
ŚWIĘTOKRZYSKIE m. Kielce 101.807,00
ŚWIĘTOKRZYSKIE gminy sąsiadujące z m. Kielce 94.284,00
ŚWIĘTOKRZYSKIE pozostałe 86.761,00
WARMIŃSKO-MAZURSKIE m. Olsztyn 146.423,00
WARMIŃSKO-MAZURSKIE gminy sąsiadujące z m. Olsztyn 130.144,00
WARMIŃSKO-MAZURSKIE pozostałe 113.865,00
WIELKOPOLSKIE m. Poznań 126.825,00
WIELKOPOLSKIE gminy sąsiadujące z m. Poznań 111.510,00
WIELKOPOLSKIE pozostałe 96.195,00
ZACHODNIOPOMORSKIE m. Szczecin 91.418,00
ZACHODNIOPOMORSKIE gminy sąsiadujące z m. Szczecin 86.490,00
ZACHODNIOPOMORSKIE pozostałe 81.563,00

Kwoty w złotych, zaokrąglone na zasadach ogólnych.
Wartości ustalone według danych na dzień: dn. 3.04.2024 r.
Wartości obowiązują do dnia: 30.06.2024 r.

Maksymalne kwoty dofinansowania w 2 kwartale 2024 roku w ramach Programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta

Zgodnie z rozdziałem II ustęp 12 dokumentu pn. Szczegółowe zasady finansowania realizacji programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta, PFRON poinformował o wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania w 2 kwartale 2024 roku, dostępnej w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego:

Wcześniej PFRON informował o zmianach w tym programie:

Obecnie dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu jednorodzinnego może być udzielane na okres nawet 5 lat (60 miesięcy).

Program jest realizowany bezterminowo, wnioski można składać w trybie ciągłym.

Dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu jednorodzinnego może otrzymać osoba z niepełnosprawnością która:

1) posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym;

2) posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku lub opuszcza rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą;

3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

4) złoży oświadczenie, że nie jest właścicielem mieszkania ani nie przysługuje mu spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;

5) złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Aktualne stawki dopłaty PFRON dla osób niepełnosprawnych (w zależności od miejsca zamieszkania i rodzaju niepełnosprawności)

Maksymalna kwota dofinansowania (miesięcznie) w 2 kwartale 2024r. w ramach Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta
WOJEWÓDZTWO Lokalizacja mieszkania wynajmowanego dla Beneficjenta poruszającego się przy pomocy wózka inwalidzkiego dla pozostałych Beneficjentów
DOLNOŚLĄSKIE m. Wrocław 3.450,00 2.542,00
DOLNOŚLĄSKIE gminy sąsiadujące z m. Wrocław 3.051,00 2.248,00
DOLNOŚLĄSKIE pozostałe 2.651,00 1.953,00
KUJAWSKO-POMORSKIE m. Bydgoszcz 2.727,00 2.009,00
KUJAWSKO-POMORSKIE gminy sąsiadujące z m. Bydgoszcz 2.484,00 1.830,00
KUJAWSKO-POMORSKIE m. Toruń 2.541,00 1.873,00
KUJAWSKO-POMORSKIE gminy sąsiadujące z m. Toruń 2.391,00 1.762,00
KUJAWSKO-POMORSKIE pozostałe 2.241,00 1.651,00
LUBELSKIE m. Lublin 2.577,00 1.899,00
LUBELSKIE gminy sąsiadujące z m. Lublin 2.332,00 1.719,00
LUBELSKIE pozostałe 2.088,00 1.538,00
LUBUSKIE m. Gorzów Wielkopolski 2.928,00 2.158,00
LUBUSKIE gminy sąsiadujące z m. Gorzów Wlkp. 2.836,00 2.090,00
LUBUSKIE m. Zielona Góra 2.928,00 2.158,00
LUBUSKIE gminy sąsiadujące z m. Zielona Góra 2.836,00 2.090,00
LUBUSKIE pozostałe 2.745,00 2.022,00
ŁÓDZKIE m. Łódź 2.335,00 1.721,00
ŁÓDZKIE gminy sąsiadujące z m. Łódź 2.156,00 1.589,00
ŁÓDZKIE pozostałe 1.977,00 1.456,00
MAŁOPOLSKIE m. Kraków 3.022,00 2.227,00
MAŁOPOLSKIE gminy sąsiadujące z m. Kraków 2.605,00 1.919,00
MAŁOPOLSKIE pozostałe 2.187,00 1.611,00
MAZOWIECKIE m. Warszawa 3.653,00 2.692,00
MAZOWIECKIE gminy sąsiadujące z m. Warszawa 2.799,00 2.062,00
MAZOWIECKIE pozostałe 2.332,00 1.719,00
OPOLSKIE m. Opole 2.470,00 1.820,00
OPOLSKIE gminy sąsiadujące z m. Opole 2.232,00 1.645,00
OPOLSKIE Pozostałe 1.995,00 1.470,00
PODKARPACKIE m. Rzeszów 2.734,00 2.015,00
PODKARPACKIE gminy sąsiadujące z m. Rzeszów 2.414,00 1.779,00
PODKARPACKIE pozostałe 2.094,00 1.543,00
PODLASKIE m. Białystok 2.850,00 2.100,00
PODLASKIE gminy sąsiadujące z m. Białystok 2.778,00 2.047,00
PODLASKIE pozostałe 2.706,00 1.994,00
POMORSKIE m. Gdańsk 3.390,00 2.498,00
POMORSKIE gminy sąsiadujące z m. Gdańsk 3.149,00 2.320,00
POMORSKIE pozostałe 2.909,00 2.143,00
ŚLĄSKIE m. Katowice 2.790,00 2.056,00
ŚLĄSKIE gminy sąsiadujące z m. Katowice 2.524,00 1.860,00
ŚLĄSKIE pozostałe 2.259,00 1.664,00
ŚWIĘTOKRZYSKIE m. Kielce 2.579,00 1.900,00
ŚWIĘTOKRZYSKIE gminy sąsiadujące z m. Kielce 2.389,00 1.760,00
ŚWIĘTOKRZYSKIE pozostałe 2.198,00 1.620,00
WARMIŃSKO-MAZURSKIE m. Olsztyn 3.709,00 2.733,00
WARMIŃSKO-MAZURSKIE gminy sąsiadujące z m. Olsztyn 3.297,00 2.429,00
WARMIŃSKO-MAZURSKIE pozostałe 2.885,00 2.125,00
WIELKOPOLSKIE m. Poznań 3.289,00 2.367,00
WIELKOPOLSKIE gminy sąsiadujące z m. Poznań 2.825,00 2.082,00
WIELKOPOLSKIE pozostałe 2.437,00 1.796,00
ZACHODNIOPOMORSKIE m. Szczecin 2.316,00 1.706,00
ZACHODNIOPOMORSKIE gminy sąsiadujące z m. Szczecin 2.191,00 1.614,00
ZACHODNIOPOMORSKIE pozostałe 2.066,00 1.523,00

Kwoty w złotych, zaokrąglone na zasadach ogólnych.
Wartości ustalone według danych na dzień: 3.04.2024 r.
Wartości obowiązują do dnia: 30.06.2024 r.