Odsetek respondentów pracujących zarobkowo określających sytuację w zakładach pracy jako dobrą wyniósł 50 proc., a jako bardzo dobrą - 9 proc. 29 proc. uznało, że jest ona ani dobra, ani zła, 8 proc. respondentów oceniło ją jako złą, a 2 proc. - jako bardzo złą.

Reklama

Jak zauważa CBOS, ocena aktualnej sytuacji w zakładach pracy pozostaje stabilna, w porównaniu do września 2023 r. odsetek przekonanych, że jest ona ani dobra, ani zła wzrósł o 2 pkt proc., a uważających ją za złą spadł o 2 pkt. Odsetek badanych pozytywnie oceniających sytuację w zakładach pracy nie zmienił się.

Największy odsetek dobrze oceniających sytuację w swojej firmie zanotowano wśród zatrudnionych w spółkach prywatnych i państwowych i wyniósł on 67 proc., natomiast 62 proc. wyniósł ten wskaźnik wśród pracowników sektora prywatnego poza rolnictwem. W instytucjach państwowych lub publicznych dobrze oceniających sytuację było 59 proc. 23 proc. pracujących w sektorze prywatnych gospodarstw rolnych oceniło sytuację w swoim miejscu pracy negatywnie.

60 proc. badanych nie oczekuje zmian sytuacji w najbliższym czasie, 19 proc. spodziewa się poprawy, a 12 proc. - pogorszenia. 78 proc. respondentów nie bierze pod uwagę utraty zatrudnienia, 19 proc. liczy się z taką możliwością. Jak zauważa CBOS, wskaźniki te od września nie zmieniły się znacząco.

Reklama

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" CBOS przeprowadził między 2 a 11 października 2023 r. na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni, wywiad telefoniczny samodzielne wypełnienie ankiety.(PAP)