W opinii Sobonia goszczącego w Polskim Radiu 24 protest branży energetycznej ma podłoże m.in. w tym, że proces realizacji celów polityki klimatycznej UE "przyspiesza, co może mieć negatywne skutki społeczne i z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski".

Reklama

"Umowa społeczna" z górnictwem węgla kamiennego

Wiceminister wskazał, że protest zaplanowany na środę w Warszawie to nie jest górniczy protest, to jest protest całej energetyki, która dzisiaj rzeczywiście zechce pokazać swój sprzeciw wobec kierunku polityki klimatycznej UE.

Jak przypomniał Soboń, z samym górnictwem węgla kamiennego zawarliśmy umowę społeczną, która została zgodnie uznana przez wszystkie związki jako dobry dokument.

Umowa społeczna w sprawie transformacji górnictwa, podpisana przez strony społeczną i rządową 28 maja, określa zasady i tempo stopniowej likwidacji górnictwa węgla energetycznego oraz mechanizmy wsparcia transformacji Śląska. Zakłada m.in. wygaszenie kopalń węgla energetycznego do 2049 r., zgodnie z ustalonym harmonogramem, pomoc publiczną dla górnictwa w tym okresie, osłony socjalne dla górników i mechanizmy wsparcia transformacji Śląska.