Wyrobienie celu sprzedażowego bądź wynikowego
Głównie w handlu można spotkać się z określeniem celu bądź targetu, czyli planu sprzedażowego lub wynikowego wyznaczonego na dany okres czasu. Przeważnie to właśnie z „wyrabianiem” owego planu łączona jest premia uznaniowa. Przyznawana jest ona na raty bądź w całości w zależności od stopnia realizacji poszczególnych celów. Wyznaczyć ją może pracodawca bądź kierownik w oparciu o badania rynku oraz statystyki z dotychczasowych obrotów firmy. Największy wpływ na cel sprzedażowy i wynikowy mają klienci, a więc w dużej mierze to właśnie od ich liczby uzależniona jest premia uznaniowa.

Cykliczna ocena pracownika
Premia uznaniowa może być przyznawana osobom, które spełnią specjalne wymagania, które wcześniej ustala pracodawca bądź lider wybranego działu. Przeważnie ocenie podlega podejście zatrudnionego do wykonywanych obowiązków, stopień ich realizacji, sukcesy w wybranym przedziale czasowym oraz stopień integracji z innymi współpracownikami. Przykład może stanowić specjalista HR. Jeśli zamieścił on w danym miesiącu odpowiednią ilość ogłoszeń na portalu z ofertami pracy (np. Pracuj.pl) i przynajmniej na podstawie jednego z nich przyjęto nową osobę do firmy, otrzyma on premię uznaniową.

Porządek na stanowisku pracy
Gratyfikacja w formie premii uznaniowej może być uzależniona nawet od kilku niezależnych od siebie elementów. Jednym z nich może być m.in. porządek na stanowisku pracy. W firmach o charakterze biurowym będzie więc to jedynie biurko i jego okolice. W kolei w handlu uporządkowany musi być cały dział bądź sektor, za który odpowiedzialny jest dany pracownik. W przypadku np. sklepów spożywczych kontroli podlega nie tylko porządek, ale również towar oddany pod opiekę danej osoby.

Szczególne zasługi
Przyznanie premii uznaniowej może być również uzależnione od tego, czy dany pracownik nie przyczynił się do szczególnego rozwoju firmy. Jeśli jest on odpowiedzialny za innowacyjne rozwiązanie bądź rebranding całej marki, może on liczyć na dodatkową gratyfikację. Przeważnie przyznaje ją wówczas sam pracodawca w porozumieniu z kierownikiem i po wnikliwej analizie dokonań danej osoby.

Reklama