Bezrobocie w kwietniu 2012 roku, według metodologii Eurostatu, wyniosło w Polsce 9,9 proc., tak jak w marcu - podał unijny urząd statystyczny Eurostat.

Reklama

Główny Urząd Statystyczny nie jest już tak optymistyczny jak jego ogólnoeuropejski odpowiednik. Według metodologii GUS stopa bezrobocia w kwietniu wyniosła 12,9 proc.

Warto podkreślić, że bezrobocie w całej strefie euro jest najwyższe od 1997 roku. W marcu Eurostat odnotował 10,9-procentowe bezrobocie dla całej strefy. Najwyższe w Hiszpanii: 24,1 proc., najniższe w Austrii: 4 proc.