Decyzja o rezygnacji z gotówkowych wypłat emerytur powyżej 500 euro znalazła się w programie oszczędnościowym gabinetu Mario Montiego, który jako dekret wszedł w życie 6 grudnia. Rozporządzenie zawarte zostało w artykule, dotyczącym ograniczenia obrotu gotówką, co przede wszystkim odnosi się do pieniędzy niewiadomego pochodzenia.

Reklama

"To skandal i łamanie praw ubogich emerytów, zmuszonych przez państwo do otwarcia rachunku bankowego" - oświadczył senator Elio Lannutti, prezes organizacji obrony praw konsumentów Adusbef, cytowany w sobotę przez dziennik "La Repubblica".

Gazeta informuje również o rosnących protestach starszych ludzi, określanych jako "analfabeci bankowi", którzy nagle stanęli przed koniecznością opanowania od podstaw umiejętności wypłacania pieniędzy z bankomatu, płacenia przy pomocy karty kredytowej, nauczenia się kodów. Dla nich - jak podkreśla się - to prawdziwa rewolucja w nawykach i poczucie bezradności wobec technologii.

Rząd zapowiedział, że w ciągu najbliższych trzech miesięcy ministerstwo finansów i zrzeszenie włoskich banków zawrą porozumienie o otwarciu kont dla emerytów na specjalnych, dogodnych dla nich warunkach finansowych.